GODT NYTTÅR FRA HDK ELEKTRISK KJØRETØY

  2023 godt nyttår 

2022 har passert og vi vil takke vårklienterfor deres støtte gjennom året.Dette er nok et vellykket år for oss.I år har vi igjen oppnådd gode resultater og solgt mer enn50 000 golfbiler.Det er uatskillelig fra alles støtte og beskyttelse!Vi gleder oss til å fortsettebetjene våre gjesterrundt om i verden ved å tilby golfbiler og tjenester.Vi vil takke alle som har valgt detkjøpe en golfbil ,bruke tjenester, reparasjon eller lagringfra oss det siste året.Vi har ikke glemt den opprinnelige intensjonenprodusere golfbiler av høy kvalitetog formålet med kunden først.I 2023 vil vi fortsette å produsere og skape bedre golfbiler for å gi kundene bedre tjenester.Vi håper inderlig at du vil fortsette å stole på oss for alle dine fremtidige golfbilbehov.

Vi ønsker dere alle enGodt nytt år!


Innleggstid: Jan-12-2023